Krasnoludowie

 

   Khazâdowie, zwani w westronie  Krasnoludami, a Naugrimami lub Hadhodami w sindarinie (kasar to krasnolud w quenyi), zostali stworzeni w ukryciu przez Valara Aulëgo, gdy ten nie mógł doczekać się narodzin pierworodnych. Ilúvatar uznał Krasnoludów za swoje przybrane dzieci, musiały jednak czekać uśpione na narodziny elfów. Aulë ułożył więc swoich synów we wnętrzach gór. Mieli tam czekać na dzień, który wyznaczył im Eru. Kiedy czas nadszedł, każdy z nich założył własne plemię. Odtąd znani są jako Siedmiu Ojców. Układ ten przetrwał co najmniej do Drugiej Ery, kiedy to Sauron dał Khazâdom siedem pierścieni, po jednym dla każdego plemienia. U kresu Trzeciej Ery część Krasnoludów zamieszkuje w Ered Luin (Górach Błękitnych). Inny szczep ma swoje siedziby w świeżo odzyskanym Ereborze (Samotnej Górze) oraz w sąsiednich Żelaznych Wzgórzach i w Ered Mithrin (Szarych Górach). Ereborscy Khazâdowie, wywodzący się z plemienia Durina, nieustannie marzą o odbiciu z rąk orków swej królewskiej siedziby i stolicy Khazâd-dűm (kopalń Morii).

      Aulë (zwany przez swoje dzieci Mahalem) obdarował Khazâdów talentami w dziedzinach, którymi się parał. Kochają się więc w obróbce materii nieożywionej. Są niezrównanymi mistrzami kamieniarstwa, górnictwa i metalurgii. Wielkimi płatnerzami i jubilerami, a także budowniczymi, znanymi zwłaszcza z wielkich podziemnych pałaców i zwalistych cytadel w górach.

    Stwórca nadał im także język khuzdűl, lecz Krasnoludowie bardzo dbają, by nikt nie nauczył się ich mowy, sami natomiast znakomicie uczą się języków innych i posługują nimi nawet w rozmowach między sobą. Zwłaszcza imiona khazâdów są dla obcych ścisłą tajemnicą. Nie są wyjawiane nawet największym przyjaciołom. Te, którymi się posługują, są imionami przybranymi, wziętymi z języka ludzi. Do zapisu używają pisma Angerthas, czyli run (cirth), zapożyczonych od Elfów i zreformowanych. W ten sposób z elfiego Angerthas Daeron powstały khazâdzkie Angerthas Moria i Angerthas Erebor.

     Khazâdowie są niżsi od innych plemion obdarzonych mową. Są krępi i noszą długie brody, co tyczy się także kobiet. Żyją długo, znacznie dłużej od ludzi, nie cieszą się jednak podobną do eldarskiej nieśmiertelnością. W walce używają przede wszystkim ciężkich pancerzy i toporów, ufność pokładają jednak głównie w murach twierdz oraz ukrytych bramach ich kopalń.
Stworzeni w świecie zdominowanym przez Melkora, Khazâdowie są najodporniejszymi dziećmi Ilúvatara. Zostali obdarzeni wytrzymałością na ból i zmęczenie, niezrównaną siłą oraz przysłowiowym wręcz uporem. Sprowokowani, są nieustępliwymi wrogami, zawzięcie broniącymi swej wielkiej miłości – mianowicie bogactw wydartych ziemi: złota, żelaza, klejnotów i mithrilu. Z drugiej strony, raz przekonane do sojuszu, krasnoludy będą lojalnymi przyjaciółmi i wiernymi towarzyszami, na których polegać mogą wszystkie wolne plemiona.

Przewodniczką plemienia Krasnoludów jest Sigga

e-mail: sigga.ennorath[@]gmail.com

Kategorie

Tagi: