Easterlingowie

EASTERLINGOWIE – ludy z Khandu i Rhûn

UWAGA: Na Zlocie Ennorath 2015 Easterlingowie są plemieniem zamkniętym i nie ma możliwości zapisania się do niego.

Tło:

Easterlingowie to zaczerpnięta z sindarinu nazwa ludów zamieszkujących wschodnie rejony Śródziemia. Jak podaje „Silmarillion”: „Ludzie ci, niskiego wzrostu i krępej budowy, mieli ręce długie i silne, cerę śniadą lub bladą, a włosy i oczy ciemne”. Ich domeną są rozległe stepy Rhûn i tajemniecze królestwa Khandu.

Są to ludy wojownicze, walczące między sobą, lub najeżdżający ziemie ludów Zachodu. W dawnych wiekach walczyli po stronie Melkora. W Trzeciej Erze stali się cennymi sojusznikami Saurona.

Podział wewnętrzny:

  • Koczownicy – zamieszkujące rozległe stepy plemiona trudniące się chodowlą koni i bydła, ochroną karawan, wojaczką a często i zwykłym rozbójnictwemni. Zwykle skłóceni, jednoczą się co jakiś czas pod sztandarami charyzmatycznych wodzów. To oni przez wieki stanowili zagrożenie dla wschodnich rubieży Gondoru.
  • Khandyjczycy – dumni mieszkańcy warownych miast z kamienia. Ich ziemie dzielą się na liczne królestwa, które zwykle walczą między sobą. Dlatego też nigdy nie zagroziły Zachodowi. Dostarczają jednak koczownikom broń i surowce niezbędne do jej produkcji. Ich kupieckie karawany, choć czasem docierają daleko na Zachód [np do Bree], to w znacznej części wspierają wojenny wysiłek Nieprzyjaciela.
  • Najemnicy – Estarlingowie, choć przekonani o swej wyższości nad ludami Zachodu, czasem korzystają z ich usług. Jasnowłosy nortyjski odszczepieniec w roli przewodnika kupieckiej karawany czy jako najemnik w wojnach wewnętrznych nie powinien nikogo dziwić.

Jak być Easterlingiem:

Mieszkańcy Wschodu są cokolwiek tajemniczy i zamknięci w sobie. Mało rozmowni, sprawiają wrażenie zimnych i wyniosłych. Z natury raczej mściwi, potrafią jednak odwlekać zemstę na „odpowiednią chwilę”. Lubią dwuznaczne przysłowia i powiedzenia. Cenią rzemiosło, zwłaszcza kosztowne tkaniny i wyroby z metalu. Zwykle dość przesądni, noszą przy sobie liczne amulety.

Strój Easterlinga:

Mieszkańcy Khandu i Rhûn wydają się odpowiadać kulturom Chin i Mongolii. Wszyscy powinni nosić stroje o wyraźnym „rysie” wschodnim. Ich podstawą jest dość luźna szata zbliżona do kimona. Khandyjczycy będą ubierali się bardziej ozdobnie, w bogatsze materiały, ich strój będzie dość kolorowy. Koczownicy ze stepów będą mieli stroje prostsze, w naturalnych kolorach, grubsze, niekiedy podbite futrem.

Broń Easterlingów jest bardzo rozmaita: podobne do orczych krzywe szable, proste miecze o egzotycznym wyglądzie, różnego typu sztylety, włócznie i halabardy, oraz oczywiście łuki. Łuk jest ulubioną bronią koczownika, raczej krótki i poręczny, by można go było używać z siodła.

Tarcze koczowników są małe i okrągłe. Często wymalowane w skomplikowane wzory. Zbroje lekkie, zwykle płócienne lub skórzane, niekiedy naszywane płytkami metalu. Głowę może chronić skórzana czapa wzmocniona kilkoma kawałkami metalu.

Zbroje Khandyjczyków są zwykle bardziej rozbudowane, często niezwykle dekoracyjne.


Wodzem Easterlingów jest Lorak 

e-mail: zunn.hai[@]gmail.com