Strażnicy

Od członków plemienia Strażników oczekuje się :

 • Przestrzegania regulaminu zlotu Ennorath
 • Rejestracji na forum stowarzyszenia  .
 • Po rejestracji na forum upomnienia się o przydział do odpowiedniej grupy użytkowników (do przewodnika plemienia lub bezpośrednio do Lorda Mortisa).
 • Podania przewodnikowi plemienia swojego e-maila, w ramach umożliwienia łatwego kontaktu w razie potrzeby.
 • W dniu rozpoczęcia Zlotu Ennorath (bądź wcześniej) podania przewodnikowi plemienia numeru swojego telefonu komórkowego, w ramach umożliwienia kontaktu w razie potrzeby.
 • Powiadomienia przewodnika plemienia o ewentualnych problemach zdrowotnych mogących mieć znaczenie podczas zlotu Ennorath.
 • Przedstawienia przewodnikowi plemienia swojej przynależności do konkretnej grupy tworzącej plemię Strażnicy (Dunedainowie, Ludzie z Bree, inni ludzie, których powiązanie ze Strażnikami opisuje historia postaci)
 • Przedstawienia przewodnikowi plemienia co najmniej zarysu historii swojej postaci, szczególnie w przypadku przynależności do plemienia z mniej oczywistych powodów (patrz: punkt wyżej).
 • Szanowania przewodnika plemienia oraz pozostałych współplemieńców i nie pojmowania demokracji jako samowolki.
 • Trzymania odpowiedniego klimatu podczas trwania zlotu Ennorath poprzez swoje zachowanie, strój i relacje z innymi uczestnikami zlotu. Wyjątkiem od tej reguły będą pozafabularne, lecz wciąż klimatyczne ogniska, podczas których będziemy się bratać także ze Sługami Ciemności.
 • Szanowania własności plemiennej, takiej jak sztandary i inne przedmioty przeznaczone do użytku ogólnego, a także własności innych zlotowiczów takich jak uzbrojenie, pożyczane części strojów itd.

Obecny przewodnik [Dziesiętnikiem] Strażników: Avar Glamdil / kontakt email: Vilczi93 [@] gmail.com
Zastępca przewodnika Strażników: -obecnie brak-

Zasady rekrutacji do plemienia Strażników:

Strażnicy rekrutują nowych członków zgodnie z zasadami ogólnymi panującymi w Stowarzyszeniu Miłośników Śródziemia.

- Wymagane jest klimatyczne imię zlotowe, będące mianem odgrywanej postaci.
- Wymagane jest określenie pochodzenia geograficznego/kulturowego swojej postaci.
- Wymagane jest określenie rasy swojej postaci (w przypadku Strażników, przewidujemy w plemieniu samych Ludzi, chyba że historia którejś z postaci uzasadnia inną sytuację)
- Wymagane jest posiadanie klimatycznego stroju pasującego do kanonu Tolkienowskiego oraz do charakteru plemienia. (Opis odpowiedniego stroju znaleźć można w opisie plemienia na stronie** oraz w odpowiednim dziale forum.)
- Wymaganie jest opracowanie minimum zarysu historii swojej postaci. ( Należy przy tym pamiętać o zachowaniu rozsądku i logiki zgodnej z kanonem Tolkienowskim i zasadami uczciwej gry. Historia postaci budząca zastrzeżenia może zostać odrzucona przez przewodnika plemienia bądź organizatorów.)
- Osoby niepełnoletnie przed rozpoczęciem Zlotu muszą przedstawić organizatorom oświadczenie rodziców/opiekunów zawierające wyrażenie zgody na udział podopiecznego w Zlocie i poniesienie ewentualnych konsekwencji wynikających z zachowania dziecka.
~ W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań, można zwrócić się o pomoc do przewodnika plemienia.