Ludzie z Dale

Od członków plemienia Ludzi z Dale oczekuje się :

 • przestrzegania regulaminu zlotu Ennorath,
 • rejestracji na forum stowarzyszenia  .
 • po rejestracji na forum upomnienia się o przydział do odpowiedniej grupy użytkowników (do przewodnika plemienia lub bezpośrednio do Lorda Mortisa).
 • podania przewodnikowi plemienia swojego e-maila, w ramach umożliwienia łatwego kontaktu,
 • w dniu rozpoczęcia Zlotu Ennorath (bądź wcześniej) podania przewodnikowi plemienia numeru swojego telefonu komórkowego, w ramach umożliwienia kontaktu w razie potrzeby,
 • powiadomienia przewodnika plemienia o ewentualnych problemach zdrowotnych mogących mieć znaczenie podczas zlotu Ennorath,
 • przedstawienia przewodnikowi plemienia swojej przynależności do konkretnej grupy tworzącej plemię Ludzi z Dale (Ludzie z Dale, lub z Esgaroth),
 • przedstawienia przewodnikowi plemienia co najmniej zarysu historii swojej postaci,
 • szanowania przewodnika plemienia oraz pozostałych współplemieńców i nie pojmowania demokracji jako samowolki,
 • trzymania odpowiedniego klimatu podczas trwania zlotu Ennorath poprzez swoje zachowanie, strój i relacje z innymi uczestnikami zlotu. Wyjątkiem od tej reguły będą pozafabularne, lecz wciąż klimatyczne ogniska, podczas których będziemy się bratać także ze Sługami Ciemności,
 • szanowania własności plemiennej, takiej jak sztandary i inne przedmioty przeznaczone do użytku ogólnego, a także własności innych zlotowiczów takich jak uzbrojenie, pożyczane części strojów itd.

Obecny przewodnik Ludzi z Dale: Hallkatla Svartdottir / kontakt email: halkatla15 [@] gmail.com
Zastępca przewodnika: -obecnie brak-

Zasady rekrutacji do plemienia Ludzi z Dale:

Strażnicy rekrutują nowych członków zgodnie z zasadami ogólnymi panującymi w Stowarzyszeniu Miłośników Śródziemia.

- Wymagane jest klimatyczne imię zlotowe, będące mianem odgrywanej postaci.
- Wymagane jest określenie pochodzenia geograficznego/kulturowego swojej postaci.
- Wymagane jest określenie rasy swojej postaci (w przypadku Strażników, przewidujemy w plemieniu samych Ludzi, chyba że historia którejś z postaci uzasadnia inną sytuację)
- Wymagane jest posiadanie klimatycznego stroju pasującego do kanonu Tolkienowskiego oraz do charakteru plemienia. (Opis odpowiedniego stroju znaleźć można w opisie plemienia na stronie oraz w odpowiednim dziale forum.)
- Wymaganie jest opracowanie minimum zarysu historii swojej postaci. ( Należy przy tym pamiętać o zachowaniu rozsądku i logiki zgodnej z kanonem Tolkienowskim i zasadami uczciwej gry. Historia postaci budząca zastrzeżenia może zostać odrzucona przez przewodnika plemienia bądź organizatorów.)
- Osoby niepełnoletnie przed rozpoczęciem Zlotu muszą przedstawić organizatorom oświadczenie rodziców/opiekunów zawierające wyrażenie zgody na udział podopiecznego w Zlocie i poniesienie ewentualnych konsekwencji wynikających z zachowania dziecka.
W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań, można zwrócić się o pomoc do przewodnika plemienia.