Korsarze z Umbaru

Od członków plemienia Korsarzy z Umbaru oczekuje się :

 • Przestrzegania regulaminu zlotu Ennorath
 • Rejestracji na forum stowarzyszenia.
 • Po rejestracji na forum upomnienia się o przydział do odpowiedniej grupy użytkowników (do przewodnika plemienia lub bezpośrednio do Lorda Mortisa).
 • Podania przewodnikowi plemienia swojego e-maila, w ramach umożliwienia łatwego kontaktu w razie potrzeby.
 • W dniu rozpoczęcia Zlotu Ennorath (bądź wcześniej) podania przewodnikowi plemienia numeru swojego telefonu komórkowego, w ramach umożliwienia kontaktu w razie potrzeby.
 • Powiadomienia przewodnika plemienia o ewentualnych problemach zdrowotnych mogących mieć znaczenie podczas zlotu Ennorath.
 • Przedstawienia przewodnikowi plemienia swojej przynależności do konkretnej grupy tworzącej plemię Korsarzy z Umbaru (Czarni Numenorejczycy, Potomkowie Sprzymierzeńców Castamira, Korsarze Haradrimscy, Renegaci z Gondoru, Najemnicy, itd.)
 • Przedstawienia przewodnikowi plemienia co najmniej zarysu historii swojej postaci.
 • Szanowania przewodnika plemienia jako lidera i nie pojmowania demokracji jako samowolki.
 • Trzymania odpowiedniego klimatu podczas trwania zlotu Ennorath poprzez swoje zachowanie, strój i relacje z innymi uczestnikami zlotu.
 • Szanowania własności plemiennej, takiej jak sztandary i inne przedmioty przeznaczone do użytku ogólnego, a także własności innych zlotowiczów takich jak uzbrojenie, pożyczane części strojów itd.

Obecny przewodnik [Kapitan] Korsarzy z Umbaru: Merry kontakt email:
klaudia.b93[@]onet.eu
Zastępca przewodnika Korsarzy z Umbaru: -obecnie brak-

Zasady rekrutacji do plemienia Korsarzy z Umbaru:

Korsarze z Umbaru rekrutują nowych członków zgodnie z zasadami ogólnymi panującymi w Stowarzyszeniu Miłośników Śródziemia.

- Wymagane jest klimatyczne imię zlotowe, będące mianem odgrywanej postaci.
- Wymagane jest określenie pochodzenia geograficznego/kulturowego swojej postaci.
- Wymagane jest określenie rasy swojej postaci (w przypadku Korsarzy z Umbaru będzie to człowiek, chyba że historia postaci uzasadnia inną sytuację)
- Wymagane jest posiadanie klimatycznego stroju pasującego do kanonu Tolkienowskiego oraz do charakteru plemienia. (Opis odpowiedniego stroju znaleźć można w opisie plemienia na stronie** oraz w odpowiednim dziale forum.)
- Wymaganie jest opracowanie minimum zarysu historii swojej postaci. ( Należy przy tym pamiętać o zachowaniu rozsądku i logiki zgodnej z kanonem Tolkienowskim i zasadami uczciwej gry. Historia postaci budząca zastrzeżenia może zostać odrzucona przez przewodnika plemienia bądź organizatorów. )
- Osoby niepełnoletnie przed rozpoczęciem Zlotu muszą przedstawić organizatorom oświadczenie rodziców/opiekunów zawierające wyrażenie zgody na udział podopiecznego w Zlocie i poniesienie ewentualnych konsekwencji wynikających z zachowania dziecka.
~ W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań, można zwrócić się o pomoc do przewodnika plemienia.
~ Przewodnik plemienia zobowiązany jest do odpowiadania na pytania oraz do udzielania pomocy osobom potrzebującym porady lub konsultacji.