Promocja Zlotu

Na tegorocznym Zlocie Ennorath będzie obecnych 9 plemion, podzielonych na dwie frakcje. Każdy zlotowicz może zapisać się do jednego z tych plemion. W tym celu musi skontaktować się z wybranym przewodnikiem. W tym roku obecne będą:

WOLNE PLEMIONA w składzie: Elfowie, Krasnoludowie, Gondorczycy, Rohirrimowie, Ludzie z Dale i Strażnicy

SIŁY CIEMNOŚCI reprezentują: Orkowie, Plemiona Wschodu i Korsarze z Umbaru

Każde plemię ma przygotowaną krótką zajawkę rekrutacyjną. Będziemy je publikować co trzy dni, rozpoczynając od 28 kwietnia.

Pochwalimy się także plakatami reklamującymi Zlot Ennorath i innymi materiałami promocyjnymi.

Zapraszamy zatem do częstych odwiedzin, a także do promowania naszego zlotu we własnym zakresie!

Kategorie

Tagi: